Edycja 2013  
Zgłoś Udział  
PlasticsEurope Polska  

Fundacja PlasticsEurope Polska reprezentuje w Polsce ogólnoeuropejskie Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope, realizując wspólną dla PlasticsEurope strategię działania dostosowaną do polskich warunków, zorganizowaną wokół trzech podstawowych grup tematycznych:

  • Racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi;
  • Ochrona klimatu;
  • Ochrona konsumenta.

Działalność Fundacji skupia się na monitorowaniu i wspieraniu korzystnych dla branży i społeczeństwa inicjatyw ustawodawczych oraz na działaniach informacyjnych na temat wartości tworzyw sztucznych w całym cyklu ich życia. Istotną częścią aktywności Fundacji są działania promocyjne i edukacyjne, informujące o ważnej roli, jaką w rozwoju gospodarki światowej i podwyższaniu standardu życia odgrywają w dzisiejszych czasach tworzywa sztuczne.

Z uwagi na konieczność radykalnej i szybkiej poprawy gospodarki odpadami tworzyw sztucznych w Polsce, od kilku lat priorytetem działań PlasticsEurope Polska jest informowanie o wartości odpadów z tworzyw sztucznych i promowanie najlepszych praktyk związanych z zagospodarowaniem tego typu odpadów.

Poprzez różne akcje informacyjne i edukacyjne Fundacja PlasticsEurope Polska jest aktywnym uczestnikiem dyskusji na tematy związane z krajową gospodarką odpadami, korzystając z wiedzy i doświadczenia innych krajów europejskich.

Nasze zaangażowanie w promowanie najlepszych praktyk w zakresie zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych wynika z tego, że skuteczność funkcjonowania systemu gospodarki odpadami ma istotny wpływ na wizerunek zarówno samego materiału, jak i całej branży tworzyw sztucznych. Niewydolny system zagospodarowania odpadów w Polsce sprawia, że rocznie ok. 1 milion ton odpadów tworzyw sztucznych (ponad 70%) trafia na wysypiska. A przecież są to wartościowe surowce wtórne, które można wykorzystać na wiele sposobów, nie tylko odzyskując sam materiał poprzez recykling, ale także ich wysoką wartość energetyczną w procesach odzysku energii.

PlasticsEurope Polska
ul. Trębacka 4, lok. 109
00-074 WARSZAWA
Tel. 
22 630 99 01
Fax. 22 630 99 10

e-mail:

www.plasticseurope.pl

start
wstecz
do góry
  Copyright by www.tworzywa.pl 2010 CMS   powered by Edito
 
Addfilm